Uje vinoteka pokrenuta je s ambicijom da postane centralno mjesto za online kupnju hrvatskih vina. Ponuda vina svakim će se danom širiti, ali selekcija će biti izuzetno stroga. Kriteriji za ulistavanje vina u ponudu bit će isključivo kvaliteta proizvoda i naša mogućnost da vam ponudimo najnižu cijenu na tržištu.

Uz svako vino ili više boca vina moguće je naručiti i poklon pakiranje kako bi dožIvljaj kupnje vina vašim prijateljima bio na što višoj razini. Ako naručujete vino za sebe naši će ga logističari spakirati na način da vino u transportu bude minimalno izloženo temperaturi, svjetlu i trešnji.