Uvjeti korištenja

 

 

NAZIV TVRTKE: Uje d.o.o., Kneza Višeslava 5, 21000 Split.
Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem 060217228.
OIB: 96919769705
IBAN: HR9224020061100720616 (Erste & Steiermarkische bank d.d.)
TEMELJNI KAPITAL: 3.171.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
ČLAN UPRAVE: Leopold Botteri
KONTAKT TELEFON: 091/ 605 0111
RADNO VRIJEME KORISNIČKE PODRŠKE: ponedjeljak – petak od 08.00 do 16.00
KONTAKT E-MAIL: shop@uje.hr

Web stranica www.uje.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja web stranice www.uje.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korištenjem web stranice www.uje.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

Ovim se Uvjetima korištenja web stranice i korištenja usluge Internet trgovine ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranice od strane korisnika, te korištenje usluge Internet kupnje. Nadalje, u Uvjetima korištenja sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Uje“ označava tvrtku Uje d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Kneza Višeslava 5, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, OIB: 96919769705 .

„Web stranica“ označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu tvrtke Uje d.o.o..

„Korisnik“ označava svaku fizičku osobu koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

„Registrirani korisnik“ znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Internet kupnje na web stranicama sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

„Usluga Internet kupnje“ je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda tvrtke Uje putem web stranice uje.hr.

„Sadržaj“ uključuje sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Uje šalje korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa tvrtke Uje u određenom razdoblju te informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore u određenom razdoblju.

„Proizvod“: svi proizvodi koji su istaknuti na www.uje.hr, a koje je moguće kupiti putem usluge Internet kupnje.

„Transakcija“ označava uplatu ili povrat iznosa uplate nakon što je Uje prodalo proizvod/uslugu korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Uje prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Uja bez obzira na način isporuke.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i Uja, zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Uje primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu korisnika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Uje zaprimi narudžbu proizvoda od strane korisnika.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe istih. Svi podaci na web stranici www.uje.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri.

Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Uje ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Prilikom korištenja www. uje.hr Internet stranice korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje tvrtku Uje d.o.o. da uskrati takvom korisniku pristup ili uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Registracijom na web stranicu www.uje.hr korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, te daje Uju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Uja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio tvrtku Uje d.o.o.. Uje nije odgovorno zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka korisnika. Isto nije odgovorno zbog nastalih šteta, ukoliko je korisnik zaboravio svoju lozinku, ili će ista postat poznata trećoj osobi. Uje svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran za oštećenja i neispravnosti nastale promjenama registriranih podataka.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik se obvezuje da neće koristiti web stranicu www.uje.hr na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, te da neće unositi na web stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranici www.uje.hr.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Uja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Uju ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije proizvoda prikazane na www.uje.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Uje ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Uje se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Uje se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.uje.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.uje.hr, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

Uje ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.uje.hr. Uje također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.uje.hr. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.uje.hr.

Stranica www.uje.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Uja, niti Uje ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Uje se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik korisnika te Uje za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Uje zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Tvrtka Uje je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.uje.hr, pod uvjetom javne objave na www.uje.hr web stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa tvrtku Uje d.o.o. bilo kakve odgovornosti. Za online kupovinu važeći su Uvjeti korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Splitu.

Sve detalje o procesu kupovine proizvoda na www.uje.hr možete saznati iz uputa „Kako kupovati“. Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), sve iskazane cijene su maloprodajne, izražene su u eurima - EUR, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Ugovor o kupoprodaji između korisnika i tvrtke Uje d.o.o. je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

Sva plaćanja biti će izvršena u eurima. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Mogući oblici plaćanja na web stranici www.uje.hr su:

  1. Plaćanje pouzećem (za dostavu u Hrvatskoj)
  2. Plaćanje putem niže navedenih kreditnih i debitnih kartica

Maestro  Mastercard  Visa  American

 diners discover

 

O sigurnosti plaćanja i zaštiti osobnih podataka brine T-Com Pay Way sustav, a više detalja možete saznati ovdje.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane dostavne službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice. Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

Narudžbe putem www.uje.hr moguće je zaprimiti svakim danom od 0-24h, obrađuju se nakon evidentirane transakcije, a dostava se vrši putem partnerske dostavne službe.

Sve zaprimljene narudžbe biti će obrađene isti radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku od 5 radnih dana. Navedeno vrijedi za dostavu u kontinentalni dio Republike Hrvatske. Rok dostave naručenih pošiljki na otoke i inozemstvo ovisi o specifičnostima transporta na navedene lokacije.

Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske, Europske unije i ostalih zemalja. Neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje, zbog specifičnih uvoznih i carinskih zakonskih odredbi pojedinih zemalja. Sukladno tome, korisniku će se prikazati obavijest prilikom kreiranja narudžbe, a prije zaključenja iste i izvršenja plaćanja.

Za sve narudžbe vrijednosti iznad 45.00 eur dostava na kopnenom području Republike Hrvatske je besplatna. Za narudžbe vrijednosti niže od 45.00 eur i za narudžbe koje se dostavljaju u inozemstvo, cijena dostave obračunat će se ovisno o težini kupljenih proizvoda i adresi dostave.

Težina pošiljke

Cijena dostave (PDV uključen)

Do 2 kg

5€

Do 3 kg

5.50€

Do 5 kg

5.80€

Do 10 kg

6€

Do 15 kg

6.60€

Do 20 kg

6.70€

Do 25 kg

7.50€

Do 30 kg

8.10€


 

Za dostavu na  otoke Murter, Korčula, Pelješac, Vir, Pag, Hvar i Brač primjenjuju se iste cijene kao iznad, a vrijeme dostave je 3 radna dana. Za otoke Krk, Cres, Lošinj i Rab vrijedi isto, ali je vrijeme dostave 4 radna dana. Za otoke Vis, Pašman i Ugljan se primjenjuju iste cijene kao iznad, a vrijeme dostave je do 7 radnih dana.

Težina pošiljke Austrija Belgija Bugarska Češka Danska Estonija Finska Francuska Grčka Italija Irska Latvija
do 2 kg 17.95 18.18 17.97 16.27 18.48 24.64 33.85 25.95 36.78 25.8 40.95 23.07
do 3 kg 29.37 36.51 36.25 23.72 35.83 44.87 62.66 32.34 63.47 47.04 67.96 43.00
do 5 kg 29.86 36.79 36.53 24.00 36.11 45.45 63.24 32.75 63.75 47.44 68.37 43.28
do 10 kg 31.78 38.53 38.75 25.67 37.90 47.96 65.71 34.33 77.56 49.02 72.47 44.57
do 15 kg 35.16 41.75 41.32 27.61 41.36 50.45 68.16 36.95 91.64 51.64 76.43 46.04
do 20 kg 37.53 44.03 43.65 29.55 43.73 52.95 70.61 38.89 105.73 53.58 76.77 47.38
do 25 kg 40.58 46.99 46.86 31.49 46.86 55.44 73.06 41.34 119.81 56.03 78.28 49.58
do 30 kg 43.07 49.36 47.78 33.43 49.40 57.93 75.64 43.41 133.90 58.10 80.32 51.78
  Litva Luksemburg Mađarska Nizozemska Njemačka Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska
do 2 kg 21.11 19.88 19.30 18.44 16.87 16.27 21.71 19.33 19.16 17.33 26.08 27.95
do 3 kg 38.33 35.53 21.35 34.77 30.73 28.86 52.64 27.63 21.09 22.58 56.72 50.86
do 5 kg 38.61 35.81 23.40 35.04 31.22 29.14 52.92 27.91 24.70 22.86 57.25 51.31
do 10 kg 40.53 37.77 24.70 36.84 33.10 30.08 55.69 30.04 26.14 23.50 59.47 53.27
do 15 kg 43.15 41.58 26.57 40.30 36.65 31.47 58.73 32.45 28.00 24.42 61.70 56.78
do 20 kg 45.13 44.12 28.44 42.71 39.19 32.69 59.66 34.65 29.87 25.34 63.95 59.19
do 25 kg 47.12 47.54 32.18 45.84 40.53 34.03 64.82 37.69 33.61 26.26 66.18 62.36
do 30 kg 49.10 50.25 34.27 48.38 43.54 35.30 65.75 38.61 36.52 27.19 68.38 64.86

Napomena: cijene navedene u tablici su u eurima (EUR).

Što se tiče svih ostalih zemalja koje nisu gore navedene, zbog specifičnih zakonskih i carinskih restrikcija usluga Internet kupnje na www.uje.hr i standardna dostava nije moguća. Molimo korisnike da nas kontaktiraju putem elektroničke pošte shop@uje.hr, kako bi eventualno pronašli način dostave proizvoda.

Prilikom preuzimanja dostavljene pošiljke, korisnik je dužan pregledati isporučeno, odnosno:

  • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja
  • otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.

Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, Uje zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) svaki korisnik www.uje.hr svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će tvrtka Uje pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Uje d.o.o. Kneza Višeslava 5, 21000 Split ili e-mail adresu: shop@uje.hr Kako bi Uje sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga. Obrazac za prigovor u pisanoj formi možete preuzeti ovdje.

Ugovor koji korisnik sklapa s tvrtkom Uje d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Uje d.o.o. te izvršenom transakcijom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu: Uje d.o.o., Kneza Višeslava 5, 21000 Split, ili elektroničkom poštom na: shop@uje.hr. Standardni Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena. U ovom slučaju, korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Izravne troškove povrata robe korisnik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Prihvaćanjem ovih uvjeta, smatra se da korisnik prihvaća i sve odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.